X

NIEUWS

 

28 maart 2020 - PAS OP! KOMENDE PERIODE KANS OP WILDAANRIJDING GROTER!

In de vroege ochtend van zondag 29 maart gaat de klok een uur vooruit, van winter- naar zomertijd. De komende periode is daardoor de kans op een wildaanrijding groter. Veel verplaatsingen van o.a. reeën, herten en wilde zwijnen vallen precies samen met de ochtend- en avondspits in het verkeer. Dieren kennen geen winter- of zomertijd, dat is iets van mensen. In het wild levende dieren hebben alleen hun biologische klok en moeten de komende periode wennen en hun activiteiten aanpassen op...
Read More

21 november 2019 - BEREIKEN DOELSTANDEN, REALISATIE EN BEPERKINGINGEN AFSCHOT GROTE HOEFDIEREN VELUWE

De Vereniging Wildbeheer Veluwe coördineert het grofwildbeheer op de Veluwe. Middels een brief aan alle direct betrokkenen m.b.t. de uitvoering informeren wij deze over de realisatie van het afschot van grote hoefdieren in het algemeen en wilde zwijnen en edelherten specifiek. Op basis van onze maandelijkse rapportage kunnen we concluderen dat het gerealiseerde afschot van zowel wilde zwijnen als edelherten de afgelopen periode bovengemiddeld hoog is geweest. Een gelijk beeld...
Read More

4 september 2019 - BOMEN EN BOSBEELDEN IN AUGUSTUS 2019

De Veluwe is een boslandschap met heidevelden en een enkel stuifzandgebied. Honderd jaar geleden was het meer een heide-zandlandschap met her en der wat bos. Gaan we verder terug in de tijd was het een loofbos. Door ons handelen is dit bos verdwenen er restte alleen nog hei en zand. Het gevolg van eeuwenlange verschraling, het weghalen van organische stof. Het Veluwse bos is dus piepjong, en de soorten samenstelling grotendeels door ons bepaald. Daar waar wij ons niet met de boomsoortenkeus bemo...
Read More

2 september 2019 - 4 MILJOEN KILO EIKELS EN BEUKENNOOTJES OP DE VELUWE

Met naar schatting ruim 4 miljoen kilo eikels en beukennootjes op de Veluwe gaat 2019 de boeken in als een redelijk mastjaar. De variatie tussen gebieden is dit jaar echter wel groot. Het is al weer het zevende opeenvolgende jaar met beukennootjes. Het blijkt dat hoe warmer de voorgaande winter en de zomer van het voorgaande jaar waren hoe meer beukennootjes aan de bomen zitten. Naar schatting hangen er op de Veluwe ruim een miljoen kilo beukennootjes, bijna twee miljoen kilo inlandse eikel...
Read More

3 juli 2019 - STAND VAN ZAKEN ZWIJNEN STERFTE VELUWE

Sinds begin 2019 is er verhoogde sterfte onder de wilde zwijnen op de Veluwe. Bij geen van deze zwijnen is Afrikaanse varkenspest (AVP) of klassieke varkenspest (KVP) aangetroffen. Zes wilde zwijnen zijn door DWHC uitgebreid onderzocht. Eén zwijn is doodgegaan aan een bacteriële longontsteking, maar voor de overige vijf wilde zwijnen is geen oorzaak gevonden. Wel zijn diverse varkensziekten en gifstoffen uitgesloten als doodsoorzaak. Klik hier voor meer informatie op de website ...
Read More

3 juni 2019 - AANKONDIGING ALV VWV

Op donderdag 20 juni 2019 a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wildbeheer Veluwe plaats vinden op de gebruikelijke locatie "de Waldhoorn' te Otterlo.
Read More

26 maart 2019 - GELDERLAND STELT LEEFGEBIED VELUWSE WOLVEN VAST

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden vandaag het leefgebied van wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vast. Binnen het aangewezen gebied kunnen dierhouders zich voorbereiden op het beschermen van hun dieren. Daarbij gaat het vooral om schapen. LTO schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders ondernemen actie om de gesprekken op gang te brengen. De provincie Gelderland ondersteunt dat.
Read More

24 december 2018 - IN 2018 TOT NU TOE TIEN VERSCHILLENDE WOLVEN VASTGESTELD IN NEDERLAND

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn in de periode augustus t/m oktober 2018 twee nieuwe vrouwelijke wolven gesignaleerd en één wolvin die al eerder was aangetroffen. De andere zeven wolven die eerder dit jaar werden gesignaleerd zijn in deze periode niet meer waargenomen. Dit brengt het totaal aantal wolven dat tot nu toe in 2018 in ons land werd gesignaleerd op tien: zes wij...
Read More

24 september 2018 - ONDANKS DROOGTE WEER VEEL EIKELS EN BEUKENNOOTJES AAN DE BOMEN

De regen in augustus zorgde ervoor dat 2018 de boeken in gaat als een goed mastjaar voor inlandse eik en beuk. Op de Veluwe hangt naar schatting 6,4 miljoen kilo eikel en beukennootjes aan de bomen. De eikels waren door de extreme warmte al zeer vroeg rijp. Wilde zwijnen hebben vanaf nu tot in het verre voorjaar voldoende eten.Lees het volledige bericht op de website van Nature Today
Read More
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last