X

NIEUWS

 

12 augustus 2020 - PRO FORMA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

Dit jaar zal de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wildbeheer Veluwe op pro forma wijze plaatsvinden. Als gevolg van de corona maatregelen is het voor ons niet mogelijk een fysieke vergadering met aanwezige leden op de gebruikelijke locatie te organiseren. Leden hebben inmiddels de jaarstukken ontvangen en zijn in de gelegenheid om eventuele vragen of opmerkingen schriftelijk in te brengen bij het dagelijks bestuur.
Read More

11 augustus 2020 - MAXIMALE INZET OP ZWARTWILD AFSCHOT

Op dit moment valt het ons op dat de eerste (Amerikaanse en inlandse) eikels beginnen te vallen. Verder zien we dat de beuken topzwaar zijn van de vele beukennootjes.Daarnaast spreken we veel boeren die aangeven dat de gewassen dit jaar tot wel twee weken eerder geoogst worden dan gebruikelijk. De natuur lijkt hierbij iets in tijd vooruit te lopen.Dit alles bij elkaar doet bij ons de vraag opkomen of de massale mastval dit jaar niet eerder aanvangt dan normaal. Wij vermoeden dat dit gaat gebeure...
Read More

28 maart 2020 - PAS OP! KOMENDE PERIODE KANS OP WILDAANRIJDING GROTER!

In de vroege ochtend van zondag 29 maart gaat de klok een uur vooruit, van winter- naar zomertijd. De komende periode is daardoor de kans op een wildaanrijding groter. Veel verplaatsingen van o.a. reeën, herten en wilde zwijnen vallen precies samen met de ochtend- en avondspits in het verkeer. Dieren kennen geen winter- of zomertijd, dat is iets van mensen. In het wild levende dieren hebben alleen hun biologische klok en moeten de komende periode wennen en hun activiteiten aanpassen op...
Read More

21 november 2019 - BEREIKEN DOELSTANDEN, REALISATIE EN BEPERKINGINGEN AFSCHOT GROTE HOEFDIEREN VELUWE

De Vereniging Wildbeheer Veluwe coördineert het grofwildbeheer op de Veluwe. Middels een brief aan alle direct betrokkenen m.b.t. de uitvoering informeren wij deze over de realisatie van het afschot van grote hoefdieren in het algemeen en wilde zwijnen en edelherten specifiek. Op basis van onze maandelijkse rapportage kunnen we concluderen dat het gerealiseerde afschot van zowel wilde zwijnen als edelherten de afgelopen periode bovengemiddeld hoog is geweest. Een gelijk beeld...
Read More

4 september 2019 - BOMEN EN BOSBEELDEN IN AUGUSTUS 2019

De Veluwe is een boslandschap met heidevelden en een enkel stuifzandgebied. Honderd jaar geleden was het meer een heide-zandlandschap met her en der wat bos. Gaan we verder terug in de tijd was het een loofbos. Door ons handelen is dit bos verdwenen er restte alleen nog hei en zand. Het gevolg van eeuwenlange verschraling, het weghalen van organische stof. Het Veluwse bos is dus piepjong, en de soorten samenstelling grotendeels door ons bepaald. Daar waar wij ons niet met de boomsoortenkeus bemo...
Read More

2 september 2019 - 4 MILJOEN KILO EIKELS EN BEUKENNOOTJES OP DE VELUWE

Met naar schatting ruim 4 miljoen kilo eikels en beukennootjes op de Veluwe gaat 2019 de boeken in als een redelijk mastjaar. De variatie tussen gebieden is dit jaar echter wel groot. Het is al weer het zevende opeenvolgende jaar met beukennootjes. Het blijkt dat hoe warmer de voorgaande winter en de zomer van het voorgaande jaar waren hoe meer beukennootjes aan de bomen zitten. Naar schatting hangen er op de Veluwe ruim een miljoen kilo beukennootjes, bijna twee miljoen kilo inlandse eikel...
Read More

3 juli 2019 - STAND VAN ZAKEN ZWIJNEN STERFTE VELUWE

Sinds begin 2019 is er verhoogde sterfte onder de wilde zwijnen op de Veluwe. Bij geen van deze zwijnen is Afrikaanse varkenspest (AVP) of klassieke varkenspest (KVP) aangetroffen. Zes wilde zwijnen zijn door DWHC uitgebreid onderzocht. Eén zwijn is doodgegaan aan een bacteriële longontsteking, maar voor de overige vijf wilde zwijnen is geen oorzaak gevonden. Wel zijn diverse varkensziekten en gifstoffen uitgesloten als doodsoorzaak. Klik hier voor meer informatie op de website ...
Read More
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last