X

NIEUWS

 

21 november 2019 - BEREIKEN DOELSTANDEN, REALISATIE EN BEPERKINGINGEN AFSCHOT GROTE HOEFDIEREN VELUWE

De Vereniging Wildbeheer Veluwe coördineert het grofwildbeheer op de Veluwe. 
Middels een brief aan alle direct betrokkenen m.b.t. de uitvoering informeren wij deze over de realisatie van het afschot van grote hoefdieren in het algemeen en wilde zwijnen en edelherten specifiek. 

Op basis van onze maandelijkse rapportage kunnen we concluderen dat het gerealiseerde afschot van zowel wilde zwijnen als edelherten de afgelopen periode bovengemiddeld hoog is geweest. Een gelijk beeld is er bij het aantal aanrijdingen met voornoemde soorten. Op basis van deze resultaten kunnen we vaststellen dat de berekende wildstand voor het seizoen 2019-2020 voor de grote hoefdieren (wederom) is onderschat. Dit betekent dat bij het volledig realiseren van het toegewezen afschot de met elkaar afgesproken doelstanden niet worden bereikt, ergo de te hoge standen naar verwachting nog verder zullen stijgen.

Daarnaast bereikten ons tijdens onze Algemene Bestuursvergadering van dinsdag 12 november 2019 signalen over terughoudendheid bij terreineigenaren aangaande de realisatie van het afschot van wilde zwijnen en edelherten en het gebruik van toegestane middelen. De VWV is van mening dat dit niet past bij de actuele situatie van de wildstand en de breed gedragen wens de aantallen terug te brengen tot op het afgesproken niveau (zie het Faunabeheerplan Grote Hoefdieren 2019-2025).
 

Lees meer via onderstaande links:
De volledige brief kunt u hier bekijken
De in de brief genoemde bijlage kunt u hier bekijken
Faunabeheerplan Grote Hoefdieren 2019-2015, FBE Gelderland

Share