X

STATUTEN

 

Via onderstaande link kunt u de Statuten van Vereniging Wildbeheer Veluwe bekijken. Dit betreft de meest recente versie d.d. 20 augustus 2008.

STATUTEN VWV