X

ORGANISATIE & BESTUUR

 

De organisatievorm is die van een vereniging met een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur en een indeling van de gehele Veluwe in afdelingen met een eigen bestuur en rechtspersoonlijkheid, de Wildbeheereenheden (WBE).  In het Algemeen Bestuur hebben zitting de leden van het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Wildbeheereenheden in het dekkingsgebied en een viertal adviseurs respectievelijk vertegenwoordigend: de grote terreineigenaren op de Veluwe, de Provincie, de Vereniging Het Reewild en de Jagersvereniging.

Momenteel bestaat het Dagelijks Bestuur uit onderstaande leden:

 

Voorzitter De heer H.J. Ernsten
Penningmeester  De heer J. Mus
Secretaris Mevrouw V. de Koning