X

NIEUWS

 

2 september 2019 - 4 MILJOEN KILO EIKELS EN BEUKENNOOTJES OP DE VELUWE

Met naar schatting ruim 4 miljoen kilo eikels en beukennootjes op de Veluwe gaat 2019 de boeken in als een redelijk mastjaar. De variatie tussen gebieden is dit jaar echter wel groot. Het is al weer het zevende opeenvolgende jaar met beukennootjes. Het blijkt dat hoe warmer de voorgaande winter en de zomer van het voorgaande jaar waren hoe meer beukennootjes aan de bomen zitten. Naar schatting hangen er op de Veluwe ruim een miljoen kilo beukennootjes, bijna twee miljoen kilo inlandse eikel...
Read More

3 juli 2019 - STAND VAN ZAKEN ZWIJNEN STERFTE VELUWE

Sinds begin 2019 is er verhoogde sterfte onder de wilde zwijnen op de Veluwe. Bij geen van deze zwijnen is Afrikaanse varkenspest (AVP) of klassieke varkenspest (KVP) aangetroffen. Zes wilde zwijnen zijn door DWHC uitgebreid onderzocht. Eén zwijn is doodgegaan aan een bacteriële longontsteking, maar voor de overige vijf wilde zwijnen is geen oorzaak gevonden. Wel zijn diverse varkensziekten en gifstoffen uitgesloten als doodsoorzaak. Klik hier voor meer informatie op de website ...
Read More

3 juni 2019 - AANKONDIGING ALV VWV

Op donderdag 20 juni 2019 a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wildbeheer Veluwe plaats vinden op de gebruikelijke locatie "de Waldhoorn' te Otterlo.
Read More

26 maart 2019 - GELDERLAND STELT LEEFGEBIED VELUWSE WOLVEN VAST

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden vandaag het leefgebied van wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vast. Binnen het aangewezen gebied kunnen dierhouders zich voorbereiden op het beschermen van hun dieren. Daarbij gaat het vooral om schapen. LTO schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders ondernemen actie om de gesprekken op gang te brengen. De provincie Gelderland ondersteunt dat.
Read More

24 december 2018 - IN 2018 TOT NU TOE TIEN VERSCHILLENDE WOLVEN VASTGESTELD IN NEDERLAND

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn in de periode augustus t/m oktober 2018 twee nieuwe vrouwelijke wolven gesignaleerd en één wolvin die al eerder was aangetroffen. De andere zeven wolven die eerder dit jaar werden gesignaleerd zijn in deze periode niet meer waargenomen. Dit brengt het totaal aantal wolven dat tot nu toe in 2018 in ons land werd gesignaleerd op tien: zes wij...
Read More

24 september 2018 - ONDANKS DROOGTE WEER VEEL EIKELS EN BEUKENNOOTJES AAN DE BOMEN

De regen in augustus zorgde ervoor dat 2018 de boeken in gaat als een goed mastjaar voor inlandse eik en beuk. Op de Veluwe hangt naar schatting 6,4 miljoen kilo eikel en beukennootjes aan de bomen. De eikels waren door de extreme warmte al zeer vroeg rijp. Wilde zwijnen hebben vanaf nu tot in het verre voorjaar voldoende eten.Lees het volledige bericht op de website van Nature Today
Read More

14 september 2018 - AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

In België is bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk. In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegen gaan.
Read More

25 juli 2018 - SITUATIE WILDE ZWIJNEN MEDIO JULI 2018

Bij zwijnen zijn de omstandigheden altijd erg variabel. Goede en slechte tijden kunnen elkaar snel afwisselen. Na vier goede voedseljaren (2013 tot en met 2016) met stijgende aantallen zwijnen, brak in de late herfst van 2017 een periode van schaarste aan. Deze periode van schaarste zal door de verwachte mast aankomende herfst teneinde zijn. Door de aanhoudende droogte komt deze verwachting misschien niet uit. Ook heeft de extreme droogte nogal wat directe effecten op de zwijnen zelf, de bejagin...
Read More

8 juli 2018 - JONGE BIGGEN VAN ZWIJNEN DOOD DOOR AANHOUDENDE DROOGTE

Er dreigt massale sterfte onder biggen van zwijnen op de Veluwe in verband met de aanhoudende droogte. De zeugen voeden zich met bosbessen en gras, maar dat verdroogt in hoog tempo. Het aantal dieren ligt nu nog redelijk gelijk met vorig jaar, maar de populatie kan rap afnemen. Eigenlijk zijn er twee scenario's, schetst Gerrit Jan Spek van Vereniging Wildbeheer Veluwe uit Vaassen.
Read More
Page 2 of 4 First 1[2]34 Last