X

NIEUWS

 

24 december 2018 - IN 2018 TOT NU TOE TIEN VERSCHILLENDE WOLVEN VASTGESTELD IN NEDERLAND

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn in de periode augustus t/m oktober 2018 twee nieuwe vrouwelijke wolven gesignaleerd en één wolvin die al eerder was aangetroffen. De andere zeven wolven die eerder dit jaar werden gesignaleerd zijn in deze periode niet meer waargenomen. Dit brengt het totaal aantal wolven dat tot nu toe in 2018 in ons land werd gesignaleerd op tien: zes wij...
Read More

24 september 2018 - ONDANKS DROOGTE WEER VEEL EIKELS EN BEUKENNOOTJES AAN DE BOMEN

De regen in augustus zorgde ervoor dat 2018 de boeken in gaat als een goed mastjaar voor inlandse eik en beuk. Op de Veluwe hangt naar schatting 6,4 miljoen kilo eikel en beukennootjes aan de bomen. De eikels waren door de extreme warmte al zeer vroeg rijp. Wilde zwijnen hebben vanaf nu tot in het verre voorjaar voldoende eten.Lees het volledige bericht op de website van Nature Today
Read More

14 september 2018 - AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

In België is bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk. In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegen gaan.
Read More

25 juli 2018 - SITUATIE WILDE ZWIJNEN MEDIO JULI 2018

Bij zwijnen zijn de omstandigheden altijd erg variabel. Goede en slechte tijden kunnen elkaar snel afwisselen. Na vier goede voedseljaren (2013 tot en met 2016) met stijgende aantallen zwijnen, brak in de late herfst van 2017 een periode van schaarste aan. Deze periode van schaarste zal door de verwachte mast aankomende herfst teneinde zijn. Door de aanhoudende droogte komt deze verwachting misschien niet uit. Ook heeft de extreme droogte nogal wat directe effecten op de zwijnen zelf, de bejagin...
Read More

8 juli 2018 - JONGE BIGGEN VAN ZWIJNEN DOOD DOOR AANHOUDENDE DROOGTE

Er dreigt massale sterfte onder biggen van zwijnen op de Veluwe in verband met de aanhoudende droogte. De zeugen voeden zich met bosbessen en gras, maar dat verdroogt in hoog tempo. Het aantal dieren ligt nu nog redelijk gelijk met vorig jaar, maar de populatie kan rap afnemen. Eigenlijk zijn er twee scenario's, schetst Gerrit Jan Spek van Vereniging Wildbeheer Veluwe uit Vaassen.
Read More

8 juni 2018 - AANKONDIGING ALV VWV

Op donderdag 21 juni 2018 a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wildbeheer Veluwe plaats vinden op de gebruikelijke locatie "de Waldhoorn' te Otterlo.
Read More

20 februari 2018 - SITUATIE WILDE ZWIJNEN VELUWE 2017 - 2018

Na de hoogste stand ooit op de Veluwe in 2008 werden deze zomer de aantallen records uit 2008 gebroken. In de periode 2008 tot en met 2012 is door een aantal minder goede mastjaren de zwijnen stand redelijk laag gebleven. Vanaf 2013 is er weer sprake van een trits van elkaar opvolgende goede mastjaren. Dit leidde tot de hoogste aantallen zwijnen afgelopen zomer.Alhoewel er deze herfst een redelijke eikelmast was zorgde de grote aantallen zwijnen ervoor dat de mast in november aan het opraken was...
Read More

19 september 2017 - JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN GELDERSE GEBIEDEN TOEGESTAAN

In Gelderland zijn bepaalde gebieden aangewezen als stiltegebied. In deze gebieden streeft de provincie Gelderland naar het optimaal gebruik van positieve effecten van stilte, van lage geluidsniveaus en van het behoud van de diversiteit aan geluiden, in zowel natuurgebieden als in of bij de stedelijke omgeving. Door het beperken of voorkomen van geluidhinder wordt waar mogelijk flora en fauna beschermd.
Read More

18 september 2017 - KAART BRONSTGEBIEDEN EDELHERT 2017 BESCHIKBAAR

Jaarlijks inventariseert Faunabeheereenheid Gelderland bij de lokale faunabeheerders of verschuivingen in belangrijke bronstgebieden op de Veluwe zijn waargenomen. Het gaat in vrijwel alle gevallen om open landschappen. De bronstgebieden worden vervolgens op kaart weergegeven en gedeeld met diverse partijen, zodat daar waar mogelijk rekening met de edelherten kan worden gehouden. Defensie, de Vereniging van Luchtvaart (KNVvL) en de Vereniging van ballonvaarders (PBN) worden verzocht in de gemark...
Read More
Page 2 of 3 First 1[2]3 Last