X

NIEUWS

 

14 september 2018 - AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

In België is bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk. 
In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegen gaan. Het gaat onder meer om beperkingen van de jacht in het gebied en maatregelen bij varkenshouderijen in de buurt. 
De ziekte verspreidt zich razendsnel in het oosten van Europa, maar heeft Nederland nog niet bereikt. Vandaag is er spoedoverleg op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om na te gaan of de genomen voorzorgsmaatregelen voldoende zijn. Ook de provincies en faunabeheereenheden waar wilde zwijnen leven zijn daarover uitgenodigd.

Share