X

NIEUWS

 

2 september 2019 - 4 MILJOEN KILO EIKELS EN BEUKENNOOTJES OP DE VELUWE

Met naar schatting ruim 4 miljoen kilo eikels en beukennootjes op de Veluwe gaat 2019 de boeken in als een redelijk mastjaar. De variatie tussen gebieden is dit jaar echter wel groot. Het is al weer het zevende opeenvolgende jaar met beukennootjes. Het blijkt dat hoe warmer de voorgaande winter en de zomer van het voorgaande jaar waren hoe meer beukennootjes aan de bomen zitten. 

Naar schatting hangen er op de Veluwe ruim een miljoen kilo beukennootjes, bijna twee miljoen kilo inlandse eikels en ruim een miljoen kilo Amerikaanse eikels. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van de Vereniging Wildbeheer Veluwe. Het totaal van ruim vier miljoen kilo is 13 procent minder dan het gemiddelde over de jaren 1990 tot en met 2018 en daarmee een redelijke mast. Vooral de inlandse eik blijft ruim 40 procent achter bij het gemiddelde terwijl de Amerikaanse eik juist 90 procent hoger ligt dan gemiddeld. Het aantal beukennootjes ligt 13 procent hoger dan gemiddeld.

Lees hier het gehele gezamenlijke artikel van VWV en Wageningen University in de publicatie Nature Today

Share