X

NIEUWS

 

8 juni 2018 - AANKONDIGING ALV VWV

Op donderdag 21 juni 2018 a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wildbeheer Veluwe plaats vinden op de gebruikelijke locatie "de Waldhoorn' te Otterlo.
Read More

20 februari 2018 - SITUATIE WILDE ZWIJNEN VELUWE 2017 - 2018

Na de hoogste stand ooit op de Veluwe in 2008 werden deze zomer de aantallen records uit 2008 gebroken. In de periode 2008 tot en met 2012 is door een aantal minder goede mastjaren de zwijnen stand redelijk laag gebleven. Vanaf 2013 is er weer sprake van een trits van elkaar opvolgende goede mastjaren. Dit leidde tot de hoogste aantallen zwijnen afgelopen zomer.Alhoewel er deze herfst een redelijke eikelmast was zorgde de grote aantallen zwijnen ervoor dat de mast in november aan het opraken was...
Read More

19 september 2017 - JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN GELDERSE GEBIEDEN TOEGESTAAN

In Gelderland zijn bepaalde gebieden aangewezen als stiltegebied. In deze gebieden streeft de provincie Gelderland naar het optimaal gebruik van positieve effecten van stilte, van lage geluidsniveaus en van het behoud van de diversiteit aan geluiden, in zowel natuurgebieden als in of bij de stedelijke omgeving. Door het beperken of voorkomen van geluidhinder wordt waar mogelijk flora en fauna beschermd.
Read More

18 september 2017 - KAART BRONSTGEBIEDEN EDELHERT 2017 BESCHIKBAAR

Jaarlijks inventariseert Faunabeheereenheid Gelderland bij de lokale faunabeheerders of verschuivingen in belangrijke bronstgebieden op de Veluwe zijn waargenomen. Het gaat in vrijwel alle gevallen om open landschappen. De bronstgebieden worden vervolgens op kaart weergegeven en gedeeld met diverse partijen, zodat daar waar mogelijk rekening met de edelherten kan worden gehouden. Defensie, de Vereniging van Luchtvaart (KNVvL) en de Vereniging van ballonvaarders (PBN) worden verzocht in de gemark...
Read More

1 juli 2017 - MONITORINGSPROGRAMMA WILDE ZWIJNEN IN NEDERLAND

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) coördineert het monitoringsprogramma Wilde Zwijnen in Nederland vanaf 1 juli 2017. Bloedmonsters van geschoten wilde zwijnen worden getest op de aanwezigheid van antilichamen tegen klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest en de ziekte van Aujeszky.Voor monitoring van de gezondheidsstatus van wilde zwijnen is een vrijwillig programma ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken en de varkenssector. Het doel van dit programma is de aanwezig...
Read More
Page 3 of 4 First 12[3]4 Last