X

NIEUWS

 

11 augustus 2017 - HYGIENE MAATREGELEN BIJ ONTWEIDEN VAN GROFWILD

Tijdens de grote Q-koorts uitbraak in Nederland in 2007 – 2010, vormde deze ziekte een volksgezondheidsprobleem. Omdat Q-koorts niet alleen bij gehouden geiten en andere herkauwers voorkomt, maar ook bij in het wild levende hoefdieren kan voorkomen, zijn destijds stringente hygiënische voorzorgsmaatregelen aangeraden voor jagers die grofwild schieten en ontweiden.

Sinds 2010 worden alle gehouden melkgeiten ingeënt tegen Q-koorts. Als gevolg daarvan worden er, op dit moment, geen melkgeitenbedrijven meer positief gevonden in de monitoring. Vandaar dat DWHC vanuit het faunabeheer de vraag kreeg of de destijds aangeraden, te nemen hygiënische voorzorgsmaatregelen nog steeds gelden, of versoepeld zijn.

De huidige situatie rondom Q-koorts bij wilde hoefdieren in Nederland, is onduidelijk. Wel is bekend dat in 2010 bij 23 % van de onderzochte reeën (materiaal afkomstig van 79 reeën die tussen 2008 en mei 2010 bij DWHC waren onderzocht op doodsoorzaak), positief testten op Q-koorts. Het is overigens waarschijnlijk dat Q-koorts bij wild een eigen ‘wild’-cyclus heeft. De inschatting is daarom dat het besmettingspercentage nu nog vergelijkbaar zal zijn met die van 2010.

Het volledige bericht en advies kunt u hier lezen.

Share