X

NIEUWS

 

19 september 2017 - JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN GELDERSE GEBIEDEN TOEGESTAAN

In de provinciale verordening (Omgevingsvisie) is bepaald dat jacht, beheer en schadebestrijding in stiltegebieden is toegestaan. De provincie zal alleen controles uitvoeren op basis van klachten en zal in eerste instantie een waarschuwing geven. Tot op heden is daar geen sprake van geweest. Uitvoerders van jacht, beheer en schadebestrijding kunnen dus zoals gebruikelijk met het geweer jagen, beheren en schade bestrijden. 

De kaart kunt u hier bekijken.

Share