X

NIEUWS

 

11 augustus 2020 - MAXIMALE INZET OP ZWARTWILD AFSCHOT

Op dit moment valt het ons op dat de eerste (Amerikaanse en inlandse) eikels beginnen te vallen. Verder zien we dat de beuken topzwaar zijn van de vele beukennootjes.
Daarnaast spreken we veel boeren die aangeven dat de gewassen dit jaar tot wel twee weken eerder geoogst worden dan gebruikelijk. De natuur lijkt hierbij iets in tijd vooruit te lopen.
Dit alles bij elkaar doet bij ons de vraag opkomen of de massale mastval dit jaar niet eerder aanvangt dan normaal. Wij vermoeden dat dit gaat gebeuren.
Om die reden denken wij dat het goed is om de aankomende periode, tot de mastval, te gebruiken om zo veel als mogelijk het wilde zwijnen afschot te realiseren.
 
Wij roepen daarom onze leden, wildbeheereenheden en jagers op om de aankomende weken, ondanks de hitte, alles uit de kast te halen. 
Het doel: een zo hoog mogelijk afschot realiseren voordat de wilde zwijnen door de overvloedige mast onzichtbaar worden.
Het afschot accent ligt op biggen, vrouwelijke overlopers en zeugen.
Ons advies aan de Wildbeheereenheden: “geef in deze categorieën alles vrij”.

Onderstaand twee foto’s van de huidige situatie:


001002

 

Share