X
  • DE SPECIALIST
    IN GROFWILDBEHEER

 

 

 

WIE ZIJN WIJ?

 

De Vereniging Wildbeheer Veluwe (VWV) is sinds 1975 actief in het bevorderen van het behoud en het beheer van edelherten, damherten, moeflons, wilde zwijnen en reeën (grofwild) binnen het Centraal Veluws Natuurgebied. Wij ondersteunen en adviseren onder andere de Faunabeheereenheid en Wildbeheereenheden voor het behouden c.q. versterken en/of in stand houden van gezonde en qua leeftijd en geslacht juist opgebouwde populaties in het wild levende hoefdieren. Tijdens het regime van de toenmalige Jachtwet onder verantwoordelijkheid van de Minister als centrale vergunninghouder. Later onder de Flora- en faunawet en nu de Wet natuurbescherming onder het bevoegd gezag van de provincie. Mede door haar langdurige ervaring en kennis van zaken is de vereniging verworden tot het landelijk expertisecentrum voor grote in het wild levende hoefdieren. De Vereniging Wildbeheer Veluwe kent leden, begunstigers en donateurs. Personen die uitvoering geven aan het grofwildbeheer op de Veluwe worden geacht lid te zijn van onze vereniging.

Lees meer...


 

 

 

 

 

WAT DOEN WIJ?

 

De Vereniging Wildbeheer Veluwe is jaarrond op vele fronten actief. Soms zichtbaar en vaak onzichtbaar. Zo verzorgen wij naast tellingen ook de monitoring van het afgesproken getalsmatige beheer van grofwild op de Veluwe. Jaarlijks verzorgen wij de rapportage van het uitgevoerde beheer, de evaluatie en conclusie van de resultaten en het advies voor het uit te voeren beheer in het komende jaar. Dit doen we in nauwe samenspraak en overleg met de Faunabeheereenheid en alle overige betrokken partijen.

Lees meer...
 

 

 


EDELHERT

In Nederland het grootst voorkomende hert, met een schofthoogte van circa 110 cm. 

Lees meer...>

WILD ZWIJN

Wilde zwijnen hebben een ruwe borstelachtige vacht, kort en stevig postuur en afgeplatte schoffel neus.

Lees meer...>

DAMHERT

Met een schofthoogte van circa 90 cm, is het damhert het op één na grootste hert in Nederland. 

Lees meer...>

REE

Qua grofwild is het ree het kleinste van nature voorkomende hert in Nederland. 

Lees meer...>

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN

 


 

 

 

Page 1 of 4 FirstPrevious [1]234 Last

 

 

 

LID OF BEGUNSTIGER WORDEN?

 


 

 

Bent u begaan met grote in het wild levende hoefdieren en wilt u bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig beheer en onderzoek naar deze prachtige dieren dan kunt u lid of begunstiger worden van onze vereniging. Actieve faunabeheerders op de Veluwe komen voor lidmaatschap in aanmerking en overige personen kunnen begunstiger worden. De kosten voor het lidmaatschap bedragen 45 euro per jaar. Voor begunstigers is dit 22,50 euro per jaar. Ook is het mogelijk om donateur te worden. Via onderstaande button kunt u dit kenbaar maken, waarna de ledenadministratie contact met u zal opnemen.